Copyright

Niets van Gratis Software, Gratis Apps of Freewaresite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC Tekst, 1100 Internet Producties en Matthijs Conradi.


Het copyright van alle teksten en ideeën berust bij MC Tekst, 1100 Internet Producties en Matthijs Conradi.